Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Global Bridge Cezary Sobolewski (15-354 Białystok, ul. Pogodna 4C lok. 58, REGON: 382795555, NIP: 5421706415),

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 2. nawiązania lub zachowania relacji biznesowych,
 3. oferowania towarów i usług,
 4. podjęcia konkretnych działań na Państwa żądanie, jeżeli takie żądanie zostało złożone,
 5. realizacji łączącej Państwa z Administratorem umowy,
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora,

 

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa orazwspółpracownicy, dostawcy i kontrahenci Administratora, w tym podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, prawne którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych. Firmy zewnętrzne, posiadające zawarte umowy z Administratorem, odpowiadają przepisom Rozporządzenia RODO i nie mogą przetwarzać, udostępniać i upubliczniać Państwa danych osobom trzecim, poza prawnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.: w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do realizacji umowy; w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora; w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

 

 • Odwołanie do innych stron internetowych, aniżeli strona globalbridge.com.pl. Administrator nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli innych stron niż globalbridge.com.pl, do których linki znajdują się na stronie. Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na ww stronach.
 •  

 

 • Strona globalbridge.com.pl używa plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w POLITYCE PLIKÓW COOKIES

 

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wyrażanych w częściach tworzonych przez użytkowników strony opinii, m. in. na blogu. Są one wyłącznie własnością ich autorów. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów sprzecznych z prawem. Jeżeli uważasz, że którakolwiek z opinii narusza obowiązujące zasady, normy prawne możesz zgłosić ją do Administratora.

 

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

 

 • Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.