Z pojęciem importu łączy się wiele zagadnień: handel zagraniczny, marketing, logistyka, transport, spedycja, geopolityka, odmienność kulturowa oraz specyfika budowania trwałych i efektywnych relacji  z dostawcami z Chin. Każdy element oferty podlega indywidualnej wycenie, jednak kluczowym jej wyznacznikiem jest skala zamierzonego działania i długość jej zastosowania.

1. Marketing w tym także e-marketing produktów, producentów, dostawców i cen. Realizacja odbywa się poprzez podejmowanie odpowiednich działań na chińskich portalach B2B oraz wyszukiwanie optymalnych ofert za pomocą rozbudowanej bazy własnych kontaktów biznesowych i ofert z targów branżowych.

2. Prowadzenie korespondencji i negocjacji wszelkich warunków cenowych, płatności, dostaw, reklamacji oraz kar za nieterminową realizację produkcji z potencjalnymi partnerami z Chin.

3. Pośrednictwo handlowe z możliwością negocjacji cen z producentem, bezpośredniego odbioru towaru, kontroli oznaczeń, etykiet, jakości i ilości asortymentu, składowaniem czasowym i konsolidacją ładunku. Na życzenie klienta wysyłka towaru do Polski z zaopatrzeniem go we wszystkie niezbędne i prawidłowo wystawione dokumenty w celu przeprowadzenia odprawy celnej. Wyżej przedstawiona usługa przeznaczona jest dla klientów zaopatrujących się w Yiwu lub na portalach B2B adresowanych tylko do klientów hurtowych z Chin np. 1688.com /oferta w przygotowaniu/ .

4. Weryfikacja podstawowych dokumentów rejestracyjnych firmy: licencji biznesowej, licencji eksportowej, licencji od urzędu celnego w Chinach oraz weryfikacji firmowego konta bankowego oraz osoby kontaktowej, o ile te działania nie zostały przeprowadzone podczas inspekcji w ramach wizji lokalnej u producenta /oferta w przygotowaniu/.

5. Kompleksowa weryfikacja dokumentacji importowej - zarówno proceduralnej, niezbędnej do naliczenia należności celno-skarbowych (faktura oraz specyfikacja), jak i logistycznej (list przewozowy) i importowej w celu wprowadzenia i obrotu towarów na terenie Polski/UE. Są to m.in. deklaracje zgodności UE/WE (CE), deklaracje właściwości użytkowych produktu oraz raporty z badań z oznaczeniem zastosowanych standardów EN, ISO.

6. Inspekcja producenta (czyt. wizja lokalna u producenta) oraz wszystkie pozostałe typy inspekcji i kontroli a więc: kontrola pierwszego produktu, kontrola w toku produkcji, kontrola przedwysyłkowa, nadzór nad załadunkiem /oferta w przygotowaniu/.

7. Pełne doradztwo w przeprowadzeniu operacji importowych. Wybór optymalnego rozwiązania z uwzględnieniem minimalizacji kosztów i czasu transportu.

8. Organizacja wyjazdów na targi branżowe oraz do fabryk w Chinach.

9. Tłumaczenia polsko-chińskie i chińsko-polskie dokumentów pisemnych (kontrakty, umowy i inne) oraz ustne /oferta w przygotowaniu/ .

10. Usługi mające na celu ochronę znaku towarowego w Chinach (zastrzeżenie: logo, nazwa, znak, brand, marka) /oferta w przygotowaniu/ .